сок половины лимона (по желанию)

http://www.kstrulki2.markoweb.ru/?cp_ingredient=sok-poloviny-limona-po-zhelaniyu