коричневый сахар (за неимением можно использовать обычный)

http://www.kstrulki2.markoweb.ru/?cp_ingredient=korichnevyjj-sakhar-za-neimeniem-mozhno-ispolzovat-obychnyjj