половина яйца (вторая половина нам тоже пригодится)

http://www.kstrulki2.markoweb.ru/?cp_ingredient=polovina-yajjca-vtoraya-polovina-nam-tozhe-prigoditsya