кусочек сыра и (или) колбаски (по желанию)

http://www.kstrulki2.markoweb.ru/?cp_ingredient=kusochek-syra-i-ili-kolbaski-po-zhelaniyu